Tilbud på nyt tag

(14. september 2012 09:04)​

​Herunder er vist nogle priseksempler på forskellige tagtyper:

Eternit® Bølgetag: ca. Pris: kr. 105.000,00 (inkl. moms)

​Nuværende tag: Eternit Bølgetag

Ønsket løsning: Eternit Bølgetag

Taghældning: < 35 grader

Grundplan: 140 - 149 m2

Levering og montering af nyt Eternit Bølgetag, demontering af eksisterende tag.Montering af tilbehør som udluftningshætter og skorstensindækning. Prisen er inkl. montering af nye tagrender i plast, materialer, stillads og arbejdsløn.

Rød Vingeteglsten ca. Pris: kr. 190.000,00 (inkl. moms)

Nuværende tag: Eternit Bølgetag

Ønsket løsning: Rød Vingeteglsten

Taghældning: < 35 grader

Grundplan: : 140 - 149 m2

Levering og montering af nyt teglstentag. Montering af teglsten med undertag inkl. demontering af eksisterende tag. Montering af tilbehør som udluftningshætter og skorstensindækning. Prisen er inkl. montering af nye tagrender i plast, materialer, stillads og arbejdsløn.

Ovenstående er blot priseksempler. Kontakt os for et bindende tilbud.

Tømrerfirmaet Horsens ApS

Norgesvej 8

8700 Horsens

CVR: 35812385

Telefon: 22 82 24 12

E-mail: jesper@tfhorsens.dk